Desteny bijzondere raambekleding

Plissés

Plissés

  MET GREEPBEDIENING VOOR STANDAARD RAAM

  VRIJHANGENDgreep vrijhangend G1TOP-DOWNgreep top-down G2DAG NACHTdag nacht G3

DAG NACHT LOSgreep dag nacht gescheiden G3MO

  MET KOORDBEDIENING VOOR STANDAARD RAAM

 VRIJHANGENDkoord vrijhangend K1TOP-DOWNkoord top down K2DAG NACHTkoord vrijhangend dag nacht K3

MET GREEPBEDIENING EN SPANDRADEN VOOR DAKRAAM

 VRIJHANGENDvrijgangend met spandraden D1TOP-DOWNtop-down met spandraden D2DAG NACHTgreep dag nacht D3

 MET GREEPBEDIENING EN ZIJPROFIEL VOOR DAKRAAM

 VRIJHANGENDvrijhangend met zijprofiel D1PTOP-DOWNtop-down met zijprofiel D2PDAG NACHTdag nacht met zijprofiel D3P

 VOOR PLAFOND

 MET GREEPBEDIENINGdakraam greepbedieningMET SLINGERSTANGdakraam met slingerstang

 MET KETTINGBEDIENING VOOR STANDAARD RAAM

  KETTINGBEDIENINGkettingbediening vrijhangend